Lääne-Virumaal Rakke vallas on viis küla: Kõpsta, Lahu, Piibe, Nõmmküla ja Koluvere , mis kokku moodustavad ühise Lahu piirkonna.

Piirkond asub Lääne-Virumaa lõunapoolses otsas kolme maakonna (lisaks Lääne-Virumaale ka Järva- ning Jõgevamaa) piiril, olles ühtlasi nii maakonna kui ka valla (Rakke) ääremaaks. Valla keskus Rakke asub 12 km kaugusel, teise suuremasse keskusesse, Koeru Järvamaal, on 14 km. Maakonna keskusesse Rakverre on 60 km, naabermaakonda Jõgevale 36 km ja teise naabermaakonda, Paidesse, 45 km.

Küla läbib suvemaanteeks ristitud Piibe maanteed, Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteeni on 36 km

Piirkond on üldiselt hajalasustusega, ainult Piibe külas asub kõrvuti 3 korterelamut. Alaliste elanike arv, rahvuselt kõik eestlased, on 128.
Kuna tegemist on viie erineva külaga, on kõigis külades erinev elanike arv.

Piibes 53 inimest, Kõpstal 21, Nõmmkülas 34, Koluveres 8 ja Lahu külas 12 inimest.

Iga piirkond ja küla seisab üleval ning toimib sõltuvalt selle elanikest.
Oleme seadnud eesmärgiks arendada külaelu, toota juurde uusi töökohti ning tõestada, et ka noortel inimestel on maal võimalik ennast teostada.

Meie piirkonna inimesed on alati olnud töölembesed, tegeletakse enamjaolt looma- ja taimekasvatusega, on ka üksikud puidutöötlejaid. Naised ei ole unustanud loomulikult käsitööoskusi- tehakse kaltsuvaipu, kootakse, heegeldatakse.

Kuna nn kolhooside ajast on jäänud alles suur sigalakompleks, tegutseb OÜ Rahkla Farm, mis on siinne suurettevõtja.

Olulisteks objektideks piirkonnas on eelkõige Lahu Algkool ning selle juurde kuuluv park, mis on kujunenud külakeskuseks, kus tähistatakse mitmeid sündmusi ning tähtpäevi. Pargis on plats lõkketule jaoks, suur külakiik ning miniatuurne laululava.

Kindlasti on kogu külale väga oluline ja suur investeering Lahu Algkooli kõrval oleva hoone väljaehitamine küla saunaks ja kooskäimiskohaks. Samas saaks seda kasutada ka laagrite ja õppepäevade läbiviimiseks.