Nõmmküla küla. Esmamainimine 1253.a

1726.a adramaarevisjonis on Nõmmküla Lahu kõrval teine suur küla, mis ulatus Piibeni.

Läti Henriku järgi põletanud ordu oma käikudel Järvamaale palju külasid ja tapetud palju inimesi. Võib-olla siis sellest tingituna eraldati ordu poolt vaid 5 terveks jäänud küla ja mitmest teisest külast vaid 20 talukohta. Piiskopi ürikuid uurinud taani soost saksameelne arhivaar Paul Johanson märgib ordu poolt antud küladest ära Karuwenkawe Karunga või Nõmmküla .

Lahu hauaplatsilagendikult umbes kilomeeter lõunas lookleb Tallinn-Taru maantee üle väikese künka, mida nimetatakse Vangidemäeks .

Mäel olnud vangide karistamiseks püsti erilised postid ja pingid. Surmamõistetud vangide jaoks olnud erilised tünnid seest teravaid ogasid täis. Vang pandud sellesse piinatünni ja lastud siis mäest alla veereda. Kord olla sellel mäel purunenud vangide vankril telg ja hulk vange saanud surma, sellest ajast peale hakatud mäge nimetama Vangidemäeks.