Kõpsta küla. Esmamainimine 1253.a

Kõpsta nimi on arvatavasti tulnud Kapsta talunimest, mis esineb Lahu küla
all 1726 aasta adramaarevisjoni Järvamaa nimistus. Siit eraldunud teine talu kannab Kapsta nime, mis näitab, et mitte olla ühenimelised, jäigi esimene Kõpstaks, mis andis nime ka külale.