MTÜ Kodukülad on ametlikult mittetulundusühingute registrisse kantud 11. aprillil 2002. aastal.

Kuna materiaalsed võimalused olid piiratud, oligi mittetulundusühingu loomine hädavajalik. Moodustajateks olid inimesed, kes aastaid siinses piirkonnas omal käel üritusi korraldanud ja külaelu edendada püüdnud.

Ühingu põhieesmärgiks on siinse viie küla, Koluvere, Piibe, Kõpsta, Lahu ja Nõmmküla, rahva ühendamine, seltsielu edendamine ning traditsioonide hoidmine. Nüüdseks on osaletud projektidega mitmetel maaelu edendamist rahastavatel konkurssidel ja saadud ka rahalist toetust.

Põhiline tegevus on suunatud küladekeskuse väljaehitamisele, kuid tõsine suund on ka terve piirkonna üldilme parandamisele ja maine kujundamisele.