Ühistegevus on koondunud Lahu Algkooli ja selle ümber. Koolimaja ruume kasutab MTÜ seltsitegevuseks, toimuvad külakoosolekud. Seal asub ka piirkonna raamatukogu ja internetipunkt. Talveõhtutel käiakse lauatennist ja koroonat mängimas. Tegutseb naiste lauluansambel ning väike teatritrupp.

Piirkonna elanikke ja nende ühtsust iseloomustavad suurepäraselt traditsioonilised ühisüritused.: jõulupidu, valentinipäev, volbripidu, loomulikult jaanituli ning sügispidu. Loodame traditsioonina säilitada ka valentinipäeva ja jaanitule võistlused võrkpallis.

Varakevadest hilissügiseni on võimalik korrastatud palliplatsidel mängida nii korv- kui ka võrkpalli. Valmimas on spordiplats.

Jaanuaris 2002 valiti piirkonna esimene külavanem, kelleks sai 21 aastane Timo Vunder. Mõni kuu hiljem loodi MTÜ Kodukülad. Need sündmused lisasid veelgi hoogu piirkonna ühistegevuse arengule.