Baeri aegsetest hoonetest on säilinud ainukesena valitseja maja, mille ostsid ära endiselt omanikult Helja Intilt 16. oktoober 2002. a Baeri Mõisamuuseumi klubilased eesotsas TÜ professori Raik-Hiio Mikelsaarega.

Endla Loodussõprade Selts üüris pool mõisaklubi hoonest, kuhu on plaanis paigutada mõisahoonete maketid ja tulevikus on huvilistel  võimalus vaadata videofilme Endla Loduskaitsealast.

Maja teisele poolele on kavas luua Baeri majamuuseum.