Seljamägi
On kohati kuni 16 m, keskmiselt kuni 8m kõrge ja umbes 9 km pikkune marginaalne oos. Olevat tekkinud Kalevipoja mantlihõlma kaudu mahapudenenud liivast, kui ta seda kandis Võrtsjärvest Pihkvasse.

Seljajärv
On kohaliku ressursina veekogu – ümbruskonna rahva meelis suvine supluskoht.