Endise Piibe veski tahutud graniitblokkidest sild, samast materjalist kaitsepostid tammil. Veski koos vastaskaldal asunud Piibe kõrtsiga hävis 1944.a sügisel lahingutegevuses. Veskikoha lähedal seisavad mõisa rehepeksuhoone varemed, kus peksumasin käivitati altvoolu vesiratta abil.

Osaliselt on säilinud ka veekanal.